FWT Homepage Translator

Hoe Jehovah's Getuigen het Coronavirus inzetten om (alweer) het einde de tijden te prediken

22 maart 2020

Ook de Jehovah's Getuigen ontkomen niet aan de gevolgen van het Coronavirus. Door de Corona-crisis komen alle vergaderingen, bijeenkomsten en ook de van huis tot huis prediking stil te liggen. Ook de gedachtenisviering zal niet op de gebruikelijke wijze door kunnen gaan. Het bestuur van de Jehovah's Getuigen zet, zoals te verwachten is, volop in op gebruik van digitale media om de greep op haar volgelingen te versterken. In een onlangs op jw.org verschenen videoboodschap laat het besturend lichaam weten dat het einde beslist imminent is en het (wederom) ieder moment gaat gebeuren! Dit is volkomen in lijn met een roemruchte geschiedenis van niet uitgekomen voorspellingen. Deze voorspellingen worden vervolgens na verloop van tijd herzien, in de literatuur of op congressen witgewassen of er wordt gewoon niet meer over gesproken. Het bestuur van Jehovah's Getuigen geeft blijk van een onbijbelse kijk en handelwijze, waar nederigheid en eerbied voor Gods Woord ver te zoeken is. Een evenwichtige kijk op de videoboodschap en de daar gegeven informatie is te zien op het YouTube kanaal van Beroean Pickets.

Math. 24:36 Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook de engelen in de hemel en de Zoon niet, maar alleen de Vader. - Math. 24:42 Blijf dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. - Math. 24:44 Zorg daarom dat je er klaar voor bent, want de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht. - Deut. 18:22 Als de profeet iets zegt in de naam van Jehovah, en wat hij zegt gebeurt niet of komt niet uit, dan heeft Jehovah niet gesproken. De profeet is overmoedig geweest. Je hoeft niet bang voor hem te zijn.

 

Bij bovenstaande bijbelteksten zou men zich af kunnen vragen hoe het gesteld is met de bijbelkennis van het bestuur van Jehovah's Getuigen?

Behalve de overmoedige en niet bepaald nederige houding van het besturend lichaam van Jehovah's Getuigen is er nog een ander zéér storend element aan de videoboodschap. In de boodschap wordt de samenwerking met de (superieure) autoriteiten benadrukt, alsmede het opvolgen van de aanwijzingen hiervan. Van samenwerking zal in dit geval weinig sprake zijn. Het is gewoon een zaak van gehoorzamen. Niet anders dan dat wij allemaal, zoals bijvoorbeeld onze buren en plaatsgenoten, moeten gehoorzamen om dit probleem te boven te komen. En dit is volkomen logisch. Het zou echter méér dan wenselijk zijn als het besturend lichaam dezelfde gehoorzaamheid en samenwerking aan de dag zou leggen als het gaat om het behandelen van gevallen van seksueel misbruik. Tot op de dag van vandaag menen zij in dit opzicht boven de wet te staan. Het lijkt erop dat alleen zware externe druk, middels bindende wetgeving, hier verandering in kan brengen. Noch spijt noch excuses zijn er door de organisatie van Jehovah's Getuigen ooit gemaakt over in het verleden gemaakte fouten. Je zal het maar aan je Schepper uit moeten leggen!