FWT Homepage Translator

Website voor de "zelfdenkende Getuige van Jehovah"

  • Heeft u na verloop van jaren ook het idee zich meer aan een organisatie te hebben opgedragen in plaats van aan God?

  • Maakt u zich ook zorgen over de interpretatie van de Bijbelse waarheid?

  • Vindt u ook dat er een einde moet komen aan de liefdeloze houding die de organisatie van Jehovah's Getuigen aan de dag legt bij de ontkenning en de behandeling van misbruikslachtoffers?

  • Gaat uw door God gevormde geweten knagen als u ziet dat gezinnen worden ontwricht door het toepassen van uitsluiting als middel om "de kudde rein te houden", dat wil zeggen psychologische druk uit te oefenen om door mensen ingestelde regels te handhaven?

 

 Deze website wil graag een stem geven aan de grote groep van zogenaamde "Stille Getuigen".

Dit met respect voor de Bijbelse waarheden en voor Jehovah God en zijn Zoon Jezus Christus en alles wat zij voor de mensheid hebben gedaan en nog zullen gaan doen.

 

Lees hier mijn open brief aan het bestuur aan JG in Nederland

 

Heeft u een vraag of wilt u een bericht sturen, maak dan gebruik van het contactformulier